Stacker
Es tracta d’un joc semblant al clàssic Tètrix on la rapidesa i els reflexes del jugador seran determinants per...