Avís Legal - Text informatiu legal

El web de EUROGAME té com a finalitat facilitar el coneixement dels serveis que presta al públic en general. EUROGAME es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda al seu web.

EUROGAME no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l'accés al seu web, l'ús que es faci de la informació que conté o de l'accés a altres matèries a Internet que es faci a través dels seus enllaços.

Propietat intel.lectual de la web

EUROGAME empresa, amb CIF A17064858, es troba inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 458. Llibre 0, Foli 220 Sec 8, Full GI-8990

Domicili social al carrer Closa d'en Llop, 10-17310 L'Escala - Girona - Tel 972770512.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. EUROGAME rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en aquestes pàgines web. Les eventuals referències que es realitzen a la web de EUROGAME a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica suport , patrocini o recomanació per part de EUROGAME.

Responsabilitat sobre seguretat

EUROGAME no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador, ja sigui per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a EUROGAME.

Responsabilitat dels continguts del web
EUROGAME rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
EUROGAME rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web i, per tant, no elaborada per EUROGAME o no publicada amb el seu nom.
EUROGAME no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en la seva pàgina web.
EUROGAME no es responsabilitza de l'ús que els menors facin de la web. EUROGAME no és responsable que els continguts de la web puguin ferir la sensibilitat dels menors. És responsabilitat dels pares assegurar-se del correcte ús d'una eina com Internet i acompanyar els menors en les seves sessions.

Confidencialitat de les dades
EUROGAME es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants ia complir amb tots els requisits legals en vigor.
D'acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, EUROGAME es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En conseqüència:
Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinats, única i exclusivament, als fins indicats en el formulari que l'usuari empleni.
No cedirem a tercers ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
No contactarem amb cap usuari llevat que sigui estrictament necessari per al servei requerit.
Vostè té dret a obtenir la informació d'aquestes dades, rectificació, cancel.lació i oposició que li assisteixen, enviant-nos un correu electrònic.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a EUROGAME o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EUROGAME presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. EUROGAME autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. EUROGAME es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.eurogame.es/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que EUROGAME actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EUROGAME manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EUROGAME fins a la contractació expressa d’una comanda.
EUROGAME es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
EUROGAME no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies